Festiwal DNA (Dostrzec Naszego Architekta)

Festiwal, podczas którego na przestrzeni tygodnia organizowane są konferencje, spotkania biblijne oraz koncerty uwielbienia Najwyższego. Festiwal promowany jest krótkim tekstem:

 

„Wśród wszystkich dzieł Bożych, jedno jest szczególne – to człowiek. Każdy z nas został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Wszyscy mamy jednego Architekta i Stworzyciela – Boga, Ojca, Abbę. Każdy z nas ma boskie DNA. Podczas tygodnia DNA pragniemy odszukiwać Boże DNA w sobie, poznać, co to znaczy być stworzonym na Jego obraz i podobieństwo, a także odnajdować zagubioną w Edenie komunię z naszym Stwórcą. Stąd Festiwal DNA jest zachętą, by Dostrzec Naszego Architekta!”.