Radosław Siewniak – założyciel i prezes Stowarzyszenia „Do Źródła”, ewangelista i nauczyciel Słowa Bożego, misjonarz. Publicysta, autor książki „Prawda głodna odwagi” oraz wielu artykułów i felietonów o tematyce nie tylko chrześcijańskiej. Obdarzony umiejętnością niesienia ludziom nadziei oraz mówienia z miłością o Bogu i Jego pragnieniach wobec człowieka. Człowiek radykalnego, niezłomnego ducha i wielkiej wrażliwości, dostrzegający wieczną wartość i piękno każdego spotkania i każdej chwili. Cechują go bezkompromisowość i konsekwencja w prowadzeniu życia nakierowanego przede wszystkim na wzbudzanie głodu poznania Chrystusa i Jego Słowa. Chrześcijaństwo rozumie jako nieustanne, dosłowne i niedosłowne znajdowanie się w drodze. Jednym z Jego ulubionych zdań z Biblii są słowa Jezusa: „Dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze”. Głosił w wielu miejscach w Polsce oraz za granicą (Stany Zjednoczone, Anglia, Austria, Czechy, kraje Bliskiego i Dalekiego Wschodu). Z zawodu fizjoterapeuta. Miłośnik podróży, dobrej książki, gór i fotografii.

Dlaczego „Do Źródła”?

Jako ludzie nie jesteśmy stworzeni tylko z materii, ale i z Bożego tchnienia. Nazwa „Do Źródła” wskazuje na jedyne źródło naszego istnienia – Boga. On karmi nas chlebem powszednim, zaopatrując we wszystko, co konieczne do życia, ale i chlebem niepowszednim, nieziemskim, czyli swoim Słowem – umiłowanym Synem – Chlebem Życia.

Nazwa „Do Źródła” zrodziła się z pochylenia nad wizją proroka Ezechiela, zapisaną w czterdziestym siódmym rozdziale Księgi Ezechiela. Prorok stanął przed świątynią Pańską, z której wypływało źródło w kierunku wschodnim, które najpierw sięgało po kostki proroka. Kiedy jednak tajemnicza postać z sznurem mierniczym odmierzyła tysiąc łokci i kazała przejść prorokowi przez wodę, źródło sięgało po kolana. Następnie sięgało już po pas, a później stało się rwącą rzeką, przez którą nie można było już przejść. Gdziekolwiek dotarły wody rzeki, wszystko przemieniały w życie. Wody tej rzeki, kierując się na jałowe tereny przynosiły życie, zdrowie i obfite owoce. Wierzymy, że postacią z sznurem mierniczym w wizji udzielonej prorokowi jest Jezus Chrystus, a rzeką przynoszącą życie jest Duch Święty. Kiedy Jezus zawisł na krzyżu, a Jego bok został przebity włócznią, wypłynęła z Niego krew i woda. Krew Jezusa, która przynosi zbawienie i przebaczenie naszych grzechów oraz woda – zapowiedź Ducha Świętego, który daje moc do stawania się na wzór Chrystusa. Tak jak nie byłoby zbawienia bez przelanej krwi Jezusa na krzyżu, tak i bez Ducha Świętego nie ma przemienionego życia. To On wyposaża chrześcijan w moc i staje się rzeką wypływającą z ich wnętrza, która niesie Boże Słowo zbawienia i uzdrowienia dla tego świata. Pragniemy wskazywać na Źródło, którym jest Bóg – Sprawca i Dawca wszystkiego – oraz być tym źródłem, tryskającym Jego Duchem.

 

 

Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki,
Chrystus jest przeszłością,
Ewangelia martwą literą,
Kościół tylko organizacją,
władza panowaniem,
posłannictwo propagandą,
kult przywoływaniem wspomnień,
a postępowanie po chrześcijańsku moralnością.

Ignatios IV (patriarcha Antiochii)

Powiedzieli o nas

To niesamowite – widzieć, jak nasz wspaniały i potężny Bóg i Ojciec upodobał sobie, aby użyć nas – swoje dzieci – do zaszczytnego celu głoszenia na całym świecie tej mającej moc zmieniania ludzkiego życia dobrej nowiny o Jego miłości. Radosław Siewniak ze Stowarzyszeniem „Do Źródła” na wiele sposobów daje wyraz osobistej wdzięczności dla Jezusa, głosząc przesłanie Ewangelii zarówno w swojej ojczyźnie, jak i na całym świecie. Niewielu jest ludzi wśród tych, których znam, którzy by tak mocno wymagali od siebie, by każdego dnia dawać świadectwo nadziei, która jest w Panu, jak to czyni Radek. Móc współpracować z nim przez te ostatnie lata było prawdziwym przywilejem, ponieważ jego przykład jest wezwaniem, zachętą, by kochać Jezusa, więcej żyć dla Jezusa i czynić Jego Imię znanym. Dzięki temu, jak Radek jest oddany Zbawcy i dzięki działalności Stowarzyszenia „Do Źródła” Królestwo naszego Boga ogłaszane jest tu, na ziemi.

Jiri Voborsky – dyrektor artystyczny Ballet Magnificat

„Do Źródła” jest profesjonalnym, godnym zaufania i skutecznie działającym stowarzyszeniem. Jako dyrektor Ballet Magnificat współpracowałam z setkami organizacji w Stanach Zjednoczonych i w ponad 20 innych krajach. Stowarzyszenie „Do Źródła” wyróżnia się wśród nich. Radosław Siewniak i jego zespół zorganizowali ponad 50 spektakli i warsztatów Ballet Magnificat i każde z nich było sprawnie i dobrze zorganizowanym wydarzeniem. Współpraca z tak rzetelnym i profesjonalnym zespołem bardzo ułatwia naszą pracę. Źródłem Stowarzyszenia „Do Źródła” jest Jezus Chrystus. Ci ludzie są cudownym przykładem tego, co znaczy z pasją iść za Chrystusem.

Erin Beaver – dyrektor organizacyjny Ballet Magnificat

„Do Źródła” to niezwykła przygoda pójścia razem pod prąd i szukania tego, czego nie widać, a co przecież daje życie. Jestem wdzięczny Radkowi Siewniakowi i Stowarzyszeniu „Do Źródła” za wkład w budowaniu mostów pomiędzy braćmi chrześcijanami z różnych denominacji (więcej: Konferencja Nabierz Ducha), za otwartość na to, co różnorodne, a przede wszystkim za podjęcie dzieła, przez które można doświadczyć rozlewającego się pokoju i dobra.

Piotr M. Dąbek OFM Conv – dyrektor Centrum Franciszkańskiego San Damiano

Stowarzyszenie „Do Źródła” łączy ludzi. A przynajmniej stara się to robić. Stara się łączyć czasem bardzo różnych ludzi wokół osoby Jezusa Chrystusa. W moim przekonaniu to ważne przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że wierzę głęboko, iż to właśnie zmartwychwstały Zbawiciel, powodowany miłością, chce i może być odpowiedzią na rozliczne bolączki współczesnego świata zarówno w wymiarze globalnym, jak i indywidualnym. Po drugie inspirowanie Chrystusem zwykle prowadzi do zmiany życia inspirowanych. Apostoł Paweł zdefiniował to tak: „Kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i wszystko stało się nowym” (2 Kor 5,17). A tego nam wszystkim potrzeba. Zmienionego życia. Niezależnie od naszych przyzwyczajeń, wyobrażeń, egoizmów i szowinizmów wyznaniowych. Stąd popieram aktywność Stowarzyszenia. Radkowi Siewniakowi oraz wszystkim innym zaangażowanym we wskazywanie, „gdzie jest Źródło”, życzę sukcesów. Niech dobry Bóg, który najlepiej zna nasze nadzieje i nasze motywacje, błogosławi Wam.

Tomasz Żółtko – muzyk, kompozytor, poeta, publicysta

Radek Siewniak i ekipa Stowarzyszenia „Do Źródła” swoją wizją i działaniem pokazują nam prawdziwe oblicze chrześcijaństwa, pełne miłości, pokory i pasji do naszego Boga i drugiego człowieka.

Arek Krzywodajć – pastor Kościoła Filadelfia w Wodzisławiu Śląskim; członek Prezydium Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

Znajomość z człowiekiem działającym w sercu i duchu Jezusa jest dla mnie wielkim błogosławieństwem. Łączy nas przyjacielska relacja, podczas której jego działania w ramach Stowarzyszenia „Do Źródła” trwają wiernie tak, jak wierny jest nasz Pan Bóg. Bóg złożył w moim sercu zrozumienie, iż wspieranie służby Radka oraz działalności Stowarzyszenia „Do Źródła” na wiele sposobów oznacza uczestniczenie w misji w Polsce oraz na świecie. Działalność Stowarzyszenia „Do Źródła” przypomina pięć chlebów i dwie ryby w zestawieniu z ogromnymi potrzebami misji światowej. Przez te działania nasz Pan Jezus będzie jednakże karmił i błogosławił ludzi, sprawując w nich swoje wieczne zbawienie.

Sumin Park – misjonarz z Korei Południowej i pastor UBF Poland

Radosława Siewniaka i Stowarzyszenie „Do Źródła” poznałem parę lat temu. Już wtedy mieli wytyczone cele i wiedzieli, jakie jest ich powołanie. Dzięki „Do Źródła” mała miejscowość Czaplinek na Pojezierzu Drawskim mogła zobaczyć dwukrotnie amerykański balet Ballet Magnificat z fantastycznym przesłaniem. Mieszkańcy byli bardzo poruszeni. Jako burmistrz Czaplinka jestem szczęśliwy, że mogę współpracować ze Stowarzyszeniem „Do Źródła”.

Marcin Naruszewicz – burmistrz miasta Czaplinek

Niewiele znam osób, które z taką gorliwością i pasją dzielą się Ewangelią z innymi. Radek Siewniak to bliski mi brat w Chrystusie, który gdziekolwiek się pojawia, zaraża radością i entuzjazmem. Ta radość towarzyszy mu, cokolwiek robi: służy ludziom na misji w Iraku, promuje piękno i sztukę, wspierając inicjatywę Ballet Magnificat, czy gorliwie głosi Słowo Boże. Bardzo cenię bogactwo myśli Radka, którymi tak hojnie dzieli się w mediach społecznościowych. Radek kocha Boga i ludzi. Niestrudzenie zachęca i inspiruje wszystkich, którzy potrzebują wiary. Rozdaje nadzieję na prawo i lewo. I wskazuje swym życiem na Boga, który jest miłością. Życzę Ci, Radku, oraz prowadzonemu przez Ciebie Stowarzyszeniu „Do Źródła” wszelkiej Bożej przychylności. Niech Boże marzenia, które nosisz w sercu, kwitną i owocują!

Łukasz Nauman – bloger, muzyk i publicysta

W każdym pokoleniu i w każdym czasie istnieją ludzie, którzy mają zdolność, by zarażać innych swoim oddaniem i miłością do Chrystusa. Sądzę, że ten szczególny rodzaj pasji dla Bożego Królestwa towarzyszy Radkowi Siewniakowi i Stowarzyszeniu „Do Źródła”, którego jest założycielem i prezesem. Odczytuję, że pragnieniem Radka jest, aby rzeczywistość łaski i prawdy, które „przyszły przez Jezusa Chrystusa” (J 1,17), stała integralną częścią życia Polaków oraz ludzi „z każdego narodu i wszystkich plemion, i ludów, i języków”. Sam jestem zainspirowany misyjną (ewangelizacyjną) działalnością Stowarzyszenia tak w Polsce, jak i poza jej granicami. Życzę Radkowi i Stowarzyszeniu „Do Źródła” radości z wypełniania Bożej woli w nadchodzących miesiącach i latach. Wierzę, że w przyszłości będziemy mogli słyszeć o wielu ciekawych inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie i poznawać niezwykłe historie, w których centrum pozostanie Ten, który jest godzien, aby Go kochać i cenić ponad wszystko! Niech Chrystus będzie uwielbiony w publicystyce, konferencjach, warsztatach i innych działaniach oraz inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie „Do Źródła”.

Piotr Syska – dyrektor Misji Pielgrzym Kościoła Bożego w Chrystusie

Gdy po raz pierwszy natrafiłem na wpisy Radka Siewniaka, prezesa Stowarzyszenia „Do Źródła”, uderzyła mnie świeżość jego przesłania o Jezusie. Łącząc wrażliwość z pryncypialnością, otwartość ze zdecydowaniem i teologiczny umysł z ewangelizacyjnym zapałem oraz wyjątkowym doświadczeniem misyjnym, Radek we wspaniały sposób potrafił wskazywać na Bożą miłość do każdego człowieka objawioną w Jezusie Chrystusie. W jego poruszających emocje, umysł i serce tekstach niejeden raz mogłem zetknąć się z krzyżem i pustym grobem, kibicując licznym bohaterom jego historii – od starszych pań z małych polskich miasteczek aż po młodych perskich imamów – by także oni mogli, dzięki świadectwu Radka, uwierzyć w Zbawiciela. Jestem wdzięczny Stowarzyszeniu „Do Źródła” za tak wspaniałe dzieło Boże, które i ja mogę wykorzystywać, by dzielić się ze swoimi znajomymi dobrą nowiną.

Filip Łapiński – współzałożyciel portalu „Myślę, więc wierzę”

Nasz Bóg, Stwórca wszystkiego, jest doskonałym wzorcem kreatywności. Obserwując Jego dzieła, jesteśmy pełni podziwu i zdumienia. Jako Jego dzieci nosimy w sobie te Jego duchowe geny, co przejawia się w naszych różnorodnych działaniach dla Jego celów i Jego chwały. Przykładem tego jest służba „Do Źródła”, czerpiąca obficie z tego niewyczerpanego Bożego Źródła i rozdająca te duchowe dobra potrzebującym, aby i oni, ubogaceni, mogli czynić to samo. Tak trzymać! „A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu” (1Kor 15,58).

Józef Kajfosz – prof. dr hab. nauk przyrodniczych i wieloletni pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej w Pradze

„Jeśli chcesz robić dla Boga wielkie rzeczy, już teraz musisz zacząć żyć tak, jakbyś je robił”.
Obserwuję życie Radka i Stowarzyszenia „Do Źródła”, które prowadzi od kilku lat, i widzę człowieka, który całym sercem szuka Bożego Królestwa. Widzę jego wierność i pasję dla Boga. Widzę wzrost jego wiary i poddania się Jezusowi. Widzę, jak jego posłuszeństwo sprawia, że Pan prowadzi go do ludzi i miejsc, do których wielu nigdy nie odważy się pójść. Widzę wielkie rzeczy, których Bóg dokonuje w nim i przez niego. Wierzę, że jeszcze nie raz Bóg nas przez niego poruszy i na nowo zapali do życia w pełnym zaufaniu Jezusowi.

Marcin Iżyk – lider Wspólnoty Drzewo Życia oraz koordynator kursów Alpha w Polsce

Kierowca taksówki, uczestnik konferencji, pani z urzędu – nieważne, każda z tych osób usłyszy o Miłości nie z tego świata. Bo Radek rozmawia z nieznajomymi jak z przyjaciółmi. Jego pełna pasji służba to dla mnie zachęta, żeby wychodzić z bezpiecznych miejsc komfortu do ludzi, którzy tęsknią za Bogiem.

„Więźniom wolność, a niewidomym wzrok” (por. Łk 4,18) – to o Was. Cieszę się, że istnieje Stowarzyszenie „Do Źródła”. Kibicuję i błogosławię Wasze kolejne marzenia i projekty. Duchu Święty, prowadź głębiej i dalej!

Edyta Drozdowska – dziennikarka i trenerka