Potrzebujemy Twojego wsparcia


Modlitwa

Bardzo ważną dla nas formą wsparcia misji Stowarzyszenia „Do Źródła” jest modlitwa. Wierzymy, że „wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego” i że Bóg wysłuchuje „wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą”. Uważamy, że szczególnym Bożym pragnieniem jest, aby Ewangelia o Bożej miłości do człowieka rozlała się na cały świat, również w naszym kraju. Prosimy Cię o modlitwę, aby przez nasze działania Ewangelia mogła dotrzeć i zostać przyjęta przez tych, którzy zatrzasnęli dla niej swoje serca. Aby Imię Jezus było znane i poznane, i ugięło się przed Nim wszelkie ludzkie kolano.


Wsparcie finansowe

Stowarzyszenie „Do Źródła” jest organizacją pozarządową. Cele statutowe realizujemy dzięki środkom uzyskanym drogą darowizn i dotacji ludzi dobrej woli. Większość działań nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia przyjaciół takich jak Ty.

Ktoś powiedział nam kiedyś: „Gdy mówicie o pieniądzach potrzebnych na głoszenie Ewangelii, to wy o nic nie prosicie. To Bóg stwarza szansę słuchającym was ludziom, by mogli podzielić się tym, co On im już dał”. Dziękujemy wszystkim, którzy przez swoją hojność ukazują nam hojność Bożą oraz dołączają do służby dzielenia się Ewangelią. W ten sposób robimy to razem.

Regularne wspieranie Stowarzyszenia „Do Źródła” dowolną kwotą pomaga nam na różne sposoby i w różne miejsca nieść dobrą wieść o zbawieniu w Bożym Synu, Jezusie Chrystusie.

Dowolne wsparcie można przekazać na nr rachunku bankowego:

86 1140 2004 0000 3202 8132 3840
Tytułem: Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia  „Do Źródła”

Za każdą darowiznę bardzo dziękujemy! Jesteśmy świadomi, że działalność Stowarzyszenia współtworzą wszyscy ludzie Ewangelii, przez których Bóg zmienia rzeczywistość. 


Sami wspieramy

Podczas naszych działań staramy się uwrażliwiać człowieka na drugiego człowieka, na jego potrzeby, pamiętając o tym, że Bóg jest również (a może jest szczególnie!) Bogiem ludzi chorych, ubogich, zapomnianych, prześladowanych. Wierzymy, że możemy być domem dla braci naszych najmniejszych. Podarowanym domem dla nich mogą stać się nasze serce, pamięć, modlitwa, wstawiennictwo, ale również pomoc odpowiadająca na codzienne potrzeby naszych bliźnich.

Wsparliśmy:

* Ośrodek Pomocy Bezdomnym Dom Łazarza w Krakowie, przekazując kwotę uzyskaną ze sprzedaży biletów na spektakl Ballet Magnificat „Syn Marnotrawny” w Krakowie,
* Dom dla biednych, wdów i sierot w Ugandzie,
* Open Doors, organizację działającą na rzecz prześladowanych chrześcijan, zbierając środki podczas Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej „Effatha” w Chrzanowie,
* Stowarzyszenie PoMOC zajmujące się kompleksową pomocą ofiarom przemocy domowej, handlu ludźmi oraz osobom doświadczającym procederu prostytucji,
* Piotrusia Konefała, czteroletniego chłopca z chorym sercem, przeprowadzając zbiórkę publiczną na operację ratującą mu życie podczas świątecznego koncertu chóru Syloe w Chrzanowie,
* Świetlicę „Fabryka Uśmiechów” w Mysłowicach, która zajmuje się pracą z dziećmi z rodzin patologicznych,
* Obóz dla uchodźców chrześcijańskich w Irbil, w Iraku podczas adwentowej konferencji „Nabierz Ducha” w Krakowie,
* Stowarzyszenie „Instytut Działań Społecznych”,
* Fundację „New Hope Afryka” prowadzoną przez Pawła Huka w Maili Tatu, w Kenii,
* Fundację „New Life” prowadzącą Centrum Nowego Życia „Ebenezer” w Kisumu, w Kenii,
* Kościół lokalny w Sulemanii, w Iraku,
* Uchodźców z obozu w Dawoodia w Iraku oraz rodziny zmagające się z trudną sytuacją socjalną, przesiedlonych wewnątrz Iraku z powodu ucieczki przed ISIS.
* wsparcie lokalnego kościoła w Nepalu (budowa kościołów, wsparcie rodzin w potrzebie, zakup Biblii, ect.)
* wsparcie lokalnego kościoła w Pakistanie (remont kościołów, wsparcie rodzin w potrzebie, zakup instrumentów muzycznych; zakup Biblii, ect.)

Wszystkim ludziom dobrej woli i wrażliwego serca dziękujemy!
To wszystko jest możliwe dzięki Wam!