Naszą wizją i celem jest inspirowanie do przemiany życia, umysłu i serca w spotkaniu ze zmartwychwstałym Chrystusem oraz wspieranie w zastosowaniu wartości chrześcijańskich w codziennym życiu przy pomocy Ducha Świętego. Pragniemy przez naszą służbę prowadzić do wiary w Jezusa i stania się Jego uczniami i naśladowcami.

Odnajdujemy nasz cel w wezwaniu Chrystusa:

 

 „Będąc w drodze, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Nauczając ich strzec wszystkich rzeczy, jakie wam przekazałem. A oto Ja z wami jestem przez wszystkie dni, ażpo kres tego wieku” (Mt 28,19n).

– Chcemy CZYNIĆ uczniami, ponieważ Jezus nie tylko wzywa: „uwierz we Mnie”, ale także mówi: „stań się moim uczniem”. Uczniami stajemy się w szkole, do której zostajemy zapisani z łaski i za darmo, bez naszych zasług. Panuje w niej jednocześnie określony porządek – uczniowie zobligowani są do wiernego trwania we wspólnocie i mają nad sobą Nauczycieli. Po pierwsze Chrystusa i Ducha, który wprowadza we wszelką prawdę, po drugie Proroków i Apostołów (tych, którzy spisali Pismo Święte), ale także innych proroków, apostołów, pasterzy, ewangelistów, nauczycieli – czyli Kościół Boży.

– Wskazujemy na ważność CHRZTU w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i przyłączenie się do lokalnego Kościoła. Chrzest, czyli końcowy akt procesu narodzenia na nowo, który wyraża duchową rzeczywistość nawrócenia, obmycia z grzechów i zmartwychwstania do nowego życia. Udzielany od początku wszystkim tym, którzy się upamiętali, nawrócili i uwierzyli w Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela.

– Chcemy UCZYĆ zachowywać wszystko, co przykazał Jezus. Nauczanie nie stanowi „zasady dla zasady”, ale jest drogą, po której idzie ten, który zaufał Chrystusowi. To droga zachowywania i przestrzegania Słowa Bożego w całości, a nie tylko w postaci „dzieł wybranych z Biblii”, bowiem to Słowo jest depozytem wiary przekazywanej od początku przez Chrystusa i Kościół.

Niech wszystkie narody poznają Twoje zbawienie,
Niech Cię wysławiają ludy, o Boże;
Niech Cię wysławiają wszystkie ludy.

Psalm 67

Wierzymy, że Bóg jest wierny niezależnie od naszych postaw i z jednego tylko powodu. On Ciebie wybrał, pokochał. Nie staraj się więc, by samemu coś w sobie zmienić, coś ulepszyć, dojść do jakiegoś standardu życia – bo prędzej czy później skończy się to fiaskiem. W takim sposobie myślenia to Ty cały czas jesteś w centrum,natomiast nic nie zmieni się w Twoim życiu, kiedy to Bóg nie będzie w jego centrum.

On będzie działał w Twoim życiu na tyle, na ile Mu pozwolisz. Jeżeli pozwolisz Mu na trochę, będzie działał trochę. Jeżeli pozwolisz Mu na wszystko, uczyni o wiele więcej, niż się spodziewałeś.