Publikacje

– Płyty DVD ze spektaklami Ballet Magnificat

Spektakle grupy Ballet Magnificat przenoszą widza w roztańczony świat poruszających historii, w których taniec jest nie tylko formą artystycznej ekspresji, ale przede wszystkim subtelnym sposobem uwielbiania Boga. Już teraz można się o tym przekonać dzięki unikatowemu wydaniu płyt DVD w wersji polskiej, na których zarejestrowano spektakle amerykańskiej grupy baletowej Ballet Magnificat:

„Beautiful feet” („Piękne stopy”)– przedstawienie, którego inspiracją są słowa proroka Izajasza: „Jak piękne są stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę” (Iz 52,7). Stopy artystów grupy Ballet Magnificat układają się w rytm poruszającej muzyki opowiadającej o ofierze, miłości i nadziei, czyli Ewangelii.

„Prodigal son” („Syn marnotrawny”) – sparafrazowana historia biblijnego syna marnotrawnego. Opowiada historię małżeństwa, które w pewnym momencie się rozpada. Mężczyzna odchodzi od żony i córki, aby zasmakować życia pełnego rozrywek i rzekomej swobody. Z czasem jednak zaczyna rozumieć znaczenie rodziny.

„The Arrival” („Przyjście”) – spektakl, którego kulminacją jest przesłanie: Jezus Chrystus po raz drugi przyjdzie na ziemię, aby ustanowić swoje Królestwo. Artyści prezentują pełen pasji taniec, który porusza i wzywa do przygotowania się na przyjście Nadchodzącego.

„Deliver us!” („Wybaw nas!”) – teatralno-taneczna interpretacja opowieści o Mojżeszu oraz wyjściu Izraelitów z Egiptu, które połączone zostaje z nieodzownym udaniem się pod Krzyż Jezusa jako Tego, w którym dokonuje się pełnia wyzwolenia.

– Ballet Magnificat! – PASJA, TANIEC, DROGA poruszający reportaż radiowy. Prawie 50 minut niezapomnianej podróży przez historie ludzi oddanych Ewangelii, którzy odnaleźli swoje szczęście, żyjąc dla Jezusa.
Nagrań do reportażu „Ballet Magnificat! PASJA, TANIEC, DROGA” dokonano w 2013 roku. Autorami reportażu są Henryk Dedo i Waldemar Kasperczak z Fundacji „Głos Ewangelii”.

Prawda głodna odwagi – książka dostępna w większości księgarń chrześcijańskich w Polsce i wielu księgarniach świeckich. To zbiór przemyśleń i pytań, ubrany w bardzo różnorodną stylistycznie formę. Wszystko stonowane i przepełnione liryzmem. Głównym tematem książki jest pytanie o autentyczność naszego chrześcijaństwa. Książka prowokuje i zachęca do spojrzenia w głąb samego siebie. Jest pomocna w formowaniu postaw uczniostwa i naśladownictwa Chrystusa.

– „Nadzieja-Hatikwa-The Hope” – 11-minutowy film nakręcony w 70. rocznicę odrodzenia Państwa Izrael. Powstał ku pamięci ofiar Szoah. Przez jego realizację chcieliśmy również wyrazić wdzięczność Bogu, który w swej suwerennej woli tworzy nową historię zmierzającą do czasu, kiedy ustaną wszystkie tragedie, wojny, choroby i śmierć, a także wszelka wrogość na tle rasowym. Nie będzie już więcej ubogich, niewolników, przestępców ani zdruzgotanych żałobników.
Film umieszczony na płycie DVD został wybrany na materiał promujący miasto Chrzanów. Płytę wydano przy współpracy z gminą Chrzanów.

– „Przynagleni miłością” – zapis sześciu konferencji, które inspirują do podjęcia drogi jedynego radykalizmu, do którego jesteśmy powołani – radykalizmu MIŁOŚCI.
Płyta została wydana przy współpracy ze Wspólnotą „Głos na Pustyni” z Krakowa.

Wyjątkowa oferta – broszura traktująca o cudowności i bezwarunkowości Bożej łaski.

Gdzie się podział Bóg? – broszura pochylająca się nad pytaniami wypływającymi z najgłębszych zakamarków ludzkiego serca.

Łatwo przegapić najistotniejsze – ulotka z tekstem zachęcającym do pochylenia się nad istotą świąt narodzin Zbawiciela świata.

Źrenica oka Boga – ulotka pokazująca analogię między cudem powstania Państwa Izrael a życiem każdego z nas.

Płyty zostały wydane w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia „Do Źródła”.
Nie są przedmiotem obrotu komercyjnego, jednakże osoby, które dokonają darowizny na cele statutowe Stowarzyszenia „Do Źródła”, mogą na życzenie i w ramach wdzięczności za okazaną pomoc otrzymać jeden egzemplarz płyty.
W celu zamówienia płyty prosimy pisać do nas na adres e-mailowy: dozrodla@gmail.com
Płyty można również nieodpłatnie wypożyczyć w siedzibie Stowarzyszenia „Do Źródła”. Liczba płyt ograniczona.