Ewangelizacja i nauczanie


WYKŁADY, KAZANIA, NAUCZANIA, REKOLEKCJE, WARSZTATY

Głosimy Słowo Boże, składając świadectwo o niezgłębionej miłości Bożej, zachęcając, pobudzając i inspirując osobą Jezusa Chrystusa. Wzbudzamy głód poznania Chrystusa i pragnienie zgłębiania Jego Słowa.

Prowadzimy wykłady „Góry Przemienienia”, w których poprzez ukazanie pasji chodzenia po górach pragniemy inspirować słuchaczy do życia pełnego wyzwań, zachęcając do przezwyciężania własnych słabości w drodze do celu, w zaufaniu Temu, który nas stworzył i do którego należymy.

Dzielimy się wykładami dotyczącymi naszych misji, opowiadając jednocześnie o Kościele w krajach, gdzie chrześcijanie są prześladowani.

Prowadzimy wykłady dotykające historii i znaczenia Izraela oraz wydarzeń dziejących się w tym kraju. Organizujemy również wykłady ukazujące duchowe bogactwo ukryte w świętach żydowskich.

Z przesłaniem, które głosimy, mamy przywilej bywać w domach kultury, bibliotekach, muzeach, domach opieki, więzieniach, wspólnotach, zborach i parafiach.